Share |
Đăng Nhập!
You must be logged in to save properties to your favorites! Please log in.
Đăng Nhập!

Tiến độ thanh toán holm villas

100.000 Triệu ₫

Hình Ảnh (2)

Tiến độ thanh toán holm villas
Phòng Ngủ 4
Phòng Tắm 4
Diện Tích (m2) 880
Năm Xây Dựng 2016
Thọ Nguyễn Hữu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+84 091 755 8862
+84 0903 771 500
Ref #: HOLM2

Tổng Quan

Tiến độ thanh toán holm villas:
1/. Thanh toán đợt 1: Hai mươi phần trăm (20%)
của Giá Mua trừ khoản Phí phải trả là một phần của Hợp Đồng Đặt Chỗ sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán khi hoàn thành phần móng của Bất Động Sản;

2/. Thanh toán đợt 2: Ba mươi phần trăm (30%)
của Giá Mua sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán khi hoàn tất phần cất nóc của Bất Động Sản;

3/. Thanh toán đợt 3: Hai mươi phần trăm (20%)
của Giá Mua sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán khi hoàn tất phần xây dựng Bất Động Sản;

4/. Thanh toán đợt 4: Hai mươi lăm phần trăm (25.0%)
của Giá Mua sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán khi hoàn thành và bàn giao Bất Động Sản;

5/. Thanh toán đợt 5: Năm phần trăm (5.0%)
của Giá Mua sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán khi bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu.

Tổng Thể
 • Truyền Hình Cap
 • Cap Internet
 • Thiết Bị Vệ Tinh
 • Máy Nước Nóng
 • Nước Làm Mềm
Nội Thất
 • Máy Rửa Chén
 • Tâm Hòa Khí
 • Thảm
 • Tủ Lạnh
 • Máy Giặt
 • Máy Sấy
Ngoại Thất
 • Sân Quần Vợt
 • Hồ Bơi
 • Thảm Cỏ
 • Sân Vườn
 • Hàng Rào
 • Máy Tưới Nước
 • Ngoại Thất Chiếu Sáng

Bản Đồ

Comments

Hình Ảnh

Gần Đó

Đối Tác